Índice

Aplicaciones

1. Redimensionar el tamaño de los caracteres

Vamos a permitir al usuario modificar el tamaño de los caracteres a su voluntad, para mejorar la comodidad de la lectura.

Aspecto inicial:

images/4_7_1_v41.png
<!doctype html> 
<html lang="es"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>jQuery</title> 
<script src="jquery.js"></script> 
<script> 
    $(document).ready(function(){ 
        $(’input’).click(function(){ 
            var texto = $(’p’); 
            var tamaño = texto.css(’fontSize’); 
            var numero = parseFloat(tamaño, 10); 
            var unidad = tamaño.slice(-2); 
            if(this.id == ’mas’) { 
                numero *= 1.2; 
                } 
                else if (this.id == ’menos’){ 
                numero /=1.2; 
            } 
            texto.css(’fontSize’, numero + unidad); 
        }); 
    }); 
</script>  ...